Gemeente

Praat mee over de toekomst van Texel

today16 januari 2024 41

Achtergrond

Noot: De bijeenkomsten zijn uitgesteld. Zie hierover het artikel van 19 januari 2024.

Gemeente Texel werkt aan een Omgevingsvisie 2050. Een visie over de toekomst van Texel waarin allerlei belangrijke onderwerpen aan bod komen. Deze visie maken we niet alleen. We doen dit samen met de inwoners van Texel.Noot

In de periode van 22 januari tot 7 februari 2024 vindt de laatste van de drie participatierondes met de inwoners plaats. Heeft u een mening over wat u belangrijk vindt over de toekomst van Texel? Laat het ons weten en kom naar één van de bijeenkomsten in de zeven dorpen. Verderop in de tekst vindt u alle locaties en data.

In de omgevingsvisie komen vele onderwerpen aan bod, zoals: bebouwing, wonen, groen, milieu, energie, gezondheid, onderwijs, economie, klimaat en het beheren van de leefomgeving. De omgevingsvisie kan gezien worden als een strategische visie voor de langere termijn op Texel. Het geeft richting aan het beleid en de besluiten die de komende jaren gemaakt gaan worden op de verschillende deelonderwerpen.

Op Texel maken wij een omgevingsvisie die volledig past bij ons eiland. Daarom maken wij deze visie niet alleen. Naast de input en expertise van onze beleidsmedewerkers en externe specialisten betrekken we meerdere malen de inwoners, ondernemers en andere belangrijke samenwerkingspartijen op Texel bij het schrijven van deze omgevingsvisie.

Vorig jaar zijn er twee participatierondes geweest waar inwoners, jongeren, ondernemers en andere belangrijke samenwerkingspartners hun ideeën over de verschillende thema’s binnen de omgevingsvisie met de gemeente konden delen.

De eerste stap was een toer langs de zeven dorpen waar de gemeente in gesprek ging met inwoners, een ansichtkaartenactie en een digitale enquête op Texelspreekt. Vervolgens waren er nog: een inloopbijeenkomst met brainstormsessies in het gemeentehuis, werksessies met de leerlingen van OSG Hogeberg en gesprekken met leden van de TOP (Texelse Ondernemers Platform) en jongeren.

Alle ideeën en inbreng van deze twee participatierondes zijn, naast de input van de gemeentelijke beleidsmedewerkers en externe specialisten, verwerkt in een concept omgevingsvisie 2050.

Voordat we de omgevingsvisie definitief maken, willen we de concept omgevingsvisie in deze laatste participatieronde aan de inwoners van Texel voorleggen. Alle inwoners, van jong tot oud, zijn welkom en kunnen hun mening geven op de tot nu toe gevormde ideeën over de toekomst van Texel. De input wordt meegenomen in de uiteindelijke omgevingsvisie voor Texel. In april 2024 wordt de ontwerp omgevingsvisie in de gemeenteraad behandeld. Het ontwerp wordt daarna ter visie gelegd en dan kunnen de inwoners van Texel nogmaals, met een zienswijze, hierop reageren.

U kunt terecht bij de volgende bijeenkomsten
Alle bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur en eindigen om 20.30 uur. Inloop vanaf 18.45 uur.

Oudeschild | 22 januari 2024 | Dorpshuis ’t Skiltje
De Koog | 23 januari 2024 | Dorpshuis De Hof
De Cocksdorp | 24 januari 2024 | Dorpshuis Eierlandsche Huis
De Waal | 25 januari 2024 | Dorpshuis De Wielewaal
Den Burg | 5 februari 2024 | Gemeentehuis
Oosterend | 6 februari 2024 | Dorpshuis De Bijenkorf
Den Hoorn | 7 februari 2024 | Dorpshuis De Waldhoorn

Kijk voor meer informatie op www.ikgeefomtexel.nl. Op deze website is het ook mogelijk een reactie op de concept omgevingsvisie achter te laten. Waarvoor dank alvast!

 

Geschreven door: Remco Koelewijn

Opmerkingen plaatsen (0)

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (*)


0%