Provincie

Subsidie provincie: van tentoonstelling over afval tot scholenproject over recycling

today05 april 2023 5

Achtergrond

De provincie biedt opnieuw subsidie aan voor stichtingen en verenigingen die met een activiteit de bekendheid en kennis over het onderwerp circulaire economie willen vergroten. Vanaf dit jaar kunnen ook onderwijsinstellingen in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs subsidie aanvragen. De subsidie is bedoeld voor kleinschalige activiteiten die de inwoners van Noord-Holland laten zien wat het nut, de noodzaak en de kansen zijn van een circulaire economie.

Na de succesvolle openstelling in 2020 en 2021, bleek dat een kleine financiële bijdrage stichtingen of verenigingen kan helpen om activiteiten van de grond te krijgen. Zo werd in 2022 een project gesteund dat als doel had om de potentie te laten zien van afgekeurd textiel als grondstof voor babykleding. Ook werd mede dankzij deze subsidie de expositie ‘Kleed je goed’ mogelijk gemaakt. Deze expositie laat alle leeftijden zien wat de milieueffecten van nieuwe kleding zijn én wat mensen zelf kunnen doen om die milieueffecten te verminderen.

Gedeputeerde Rosan Kocken: ‘In 2050 is onze economie volledig circulair. Afval is dan geen afval meer, maar een grondstof voor nieuwe producten. Om dat punt te bereiken hebben we iedereen nodig. Overheden, bedrijven, maar zeker ook alle inwoners van jong tot oud. Door ook onderwijsinstellingen de mogelijkheid te geven subsidie aan te vragen, willen we meer kinderen en jongeren bekend maken met het onderwerp.’

In 2023 stelt de provincie opnieuw €25.000,- beschikbaar en de subsidie bedraagt maximaal 80% van de kosten, met een maximum van € 5.000,- per project. Meer informatie over de subsidie is te vinden op het subsidieloket. Subsidieaanvragen kunnen tot en met 30 oktober 2023 worden ingediend.

Geschreven door: Remco Koelewijn


Vorig bericht

Nieuws

Imkersverenigingen intensiveren strijd tegen schadelijke Aziatische hoornaar

Vanuit het Imkersoverleg, de samenwerkende Nederlandse imkersverenigingen, is deze week de Taskforce Aziatische hoornaar van start gegaan. De Aziatische hoornaar vormt een directe bedreiging voor de Nederlandse biodiversiteit en fruitteelt omdat zij bestuivende insecten als honingbijen en wilde bijen eet. Imkersverenigingen constateren een gebrek aan urgentiebesef en bepleiten het actief vangen van jonge koninginnen in het voorjaar. De Aziatische Hoornaar is een invasieve exoot die sinds 2017 zijn opmars maakt […]

today05 april 2023 32

Opmerkingen plaatsen (0)

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (*)


0%