21 Raadscommissie

Raadscommissie van de Gemeente Texel live. Via Radio Texel kunt u de vergaderingen thuis helemaal volgen.

In de raadscommissie worden de agendapunten voor de vergaderingen van de gemeenteraad voorbereid. Bij elk agendapunt formuleert de raadscommissie een advies aan de gemeenteraad. Tijdens elke commissievergadering kunt u inspreken; maximaal 5 minuten. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de raadsgriffier: .

Facebook