20 Gemeenteraad

Programma: Gemeente Raadsvergadering Texel

Gemeenteraad vergadering - Gemeente Texel live.

Via Radio Texel zijn de vergaderingen volledig te beluisteren, zodat u alle agendapunten thuis kunt volgen. In principe zijn de vergaderingen om de zes weken. Wij zenden ook de commissievergaderingen, die vooraf gaan aan de raad, integraal uit. Agenda's en data zijn beschikbaar via de website van de gemeente, www.texel.nl.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van Texel. De Raad bestuurt op hoofdlijnen. Dit betekent dat zij het beleid vaststelt, het College controleert en de burgers vertegenwoordigt. De Raad houdt zich niet bezig met details. Het dagelijks bestuur van de gemeente Texel ligt bij het college van burgemeester en wethouders. Dit heet 'dualisme', wat betekent dat de gemeenteraad op afstand staat van het college.

 

 

 

Facebook