Nieuws

Ontwerpfase terrein IJsbaan Den Burg van start

today26 september 2023 6

Achtergrond

Vanaf medio oktober voert de gemeente Texel gesprekken met de toekomstige gebruikers van de ijsbaan over het nieuwe ontwerp voor deze locatie. Dit ontwerptraject is de vervolgstap op de eerder gevoerde verkenningsfase die tot het voorkeursmodel beweegpark leidde. Adviesbureau VKZ BV is door de gemeente aangesteld deze ontwerpfase uit te voeren. Wethouder Van de Belt: “We hebben er zin in om voor en met de toekomstige gebruikers van de ijsbaan locatie aan de slag te gaan en met elkaar te zoeken naar een mooie eigentijdse invulling van het beweegpark voor Texel.”

Er wordt toegewerkt naar een ontwerp dat past bij de behoeften van de belangrijkste groepen gebruikers van het park. Het gaat dan om de Skool, OSG de Hogeberg, de skaters, De Olmenhoeve en het Thijssehuis. Zij gaan samen met de gemeente onder begeleiding van adviesbureau VKZ BV het ontwerp invulling geven.

Daarnaast worden belanghebbenden zoals omwonenden en de dorpscommissie betrokken die meedenken over de randvoorwaarden van het ontwerp. Het gaat dan om de toegankelijkheid voor andersvaliden, voorkomen van overlast, mogelijke sportieve activiteiten en kwaliteit van groen en natuur. Een betere vindbaarheid van het parkeerterrein bij de sporthal en een goede wandelroute naar het centrum zijn al eerder mee gegeven door de gemeenteraad.

De komende maanden wordt in een aantal sessies naar het ontwerp toegewerkt. Onderdeel daarvan is ook een trip naar enkele voorbeeldlocaties aan de vaste wal. Naar verwachting wordt in het 2e kwartaal van 2024 het ontwerp met onderbouwing voorgelegd aan de gemeenteraad. Bij positieve besluitvorming wordt de realisatie in gang gezet.

In de eerdere verkenningsfase voor de inrichting van de voormalige ijsbaan locatie zijn middels brede participatie wensen en ideeën opgehaald. Uiteindelijk is daar het voorkeursmodel Beweegpark uitgerold. Op 13 juli 2022 gaf de gemeenteraad opdracht dit model uit te werken tot een ontwerp. Hierbij dient rekening gehouden te worden met voorkeurselementen uit het model natuurpark en een oversteekverbinding met de Skool en OSG de Hogeberg voor zover mogelijk. Ook dienen belanghebbenden hierbij betrokken te worden.

Geschreven door: Remco Koelewijn

Opmerkingen plaatsen (0)

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (*)


0%