Provincie

Noord-Holland investeert dagelijks in provinciale infrastructuur

today22 september 2023 8

Achtergrond

Hoe houdt de provincie Noord-Holland bereikbaar? Een goede ontsluiting van de stad en het platteland is een basisvoorwaarde voor de leefbaarheid. Daarom investeert de provincie in het onderhouden, vervangen en verbeteren van haar wegen, vaarwegen, busbanen en fietspaden.

Provinciale (vaar)wegen
Veel regionale wegen en vaarwegen zijn eigendom van de provincie Noord-Holland. Denk aan de Westfrisiaweg (N194 en N307) tussen Heerhugowaard en Enkhuizen of de N201 tussen Heemstede en Hilversum. Ook het Noordhollandsch Kanaal en de Amstel zijn van de provincie. De provincie zorgt voor het dagelijks beheer en onderhoud van deze (vaar)wegen. Indien nodig worden delen van de weg of bruggen en viaducten vervangen of verbeterd.

Meerjarenprogramma
Voor de schop in de grond kan, zijn verschillende onderzoeken nodig en moet een plan technisch worden uitgewerkt. Alle werkzaamheden voor de komende 8 jaar staan in het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI). Het programma wordt twee maal per jaar geactualiseerd. Gedeputeerde Staten leggen dan de nieuwe ontwikkelingen voor aan Provinciale Staten (PS). Bij de behandeling van de Begroting 2024 beslissen PS over de (extra) kosten voor de projecten uit het iMPI 2024-2031.

Wat staat er de komende jaren op het programma? Hieronder per Noord-Hollandse regio een greep uit de lopende en verwachte werkzaamheden.

Kop van Noord-Holland
Texel – Den Helder– Schagen – Hollands Kroon

De provincie onderzoekt welke aanpassingen er nodig zijn aan de Hoofdgracht (N250) in Den Helder. Doordat de TESO een nieuwe, grotere veerboot in gebruik heeft genomen, kan – vanwege de grotere capaciteit – het schip bij volledige bezetting niet tijdig worden gelost. Daardoor kan de veerboot ook niet tijdig worden geladen en komt de dienstregeling in gevaar.

In april 2023 is de renovatie van de Koopvaardersschutsluis in Den Helder gestart. De stalen sluiswanden worden aangetast door een bacterie en vervangen door betonnen wanden. De sluis blijft in gebruik doordat er vanaf de kant wordt gewerkt. De westkant is als eerste aan de beurt. In de zomer van 2024 beginnen de werkzaamheden aan de oostkant waardoor de renovatie tot en met het voorjaar 2026 in beslag neemt.

Bij De Stolpen is de Stolperbasculebrug in de Provincialeweg (N248) aan vervanging toe. In 2024-2025 bouwt de provincie Noord-Holland een nieuwe brug direct ten noorden van de bestaande brug. De huidige brug blijft in gebruik totdat de nieuwe klaar is, zodat de regio bereikbaar blijft.

Een volledig overzicht van alle (voorgenomen) werkzaamheden van de provincie in de regio Kop van Noord-Holland is te vinden op de website.

 

Geschreven door: Remco Koelewijn

Opmerkingen plaatsen (0)

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (*)


0%