Gemeente

Gemeentelijke meierblissen gaan door

today03 april 2023 65

Achtergrond

De gemeentelijke dorpsmeierblissen vinden zoals gebruikelijk ook dit jaar doorgang. Tot deze conclusie komt het college van B&W op basis van onderzoek naar de stikstofdepositie.

Dit jaar worden de blissen op zaterdag 29 april ontstoken. Burgemeester Uitdehaag: “Ik ben erg blij dat Tesselaars ook dit jaar weer kunnen genieten van de dorpsmeierblissen. Ook dit jaar wil ik iedereen oproepen ons cultureel erfgoed te beschermen en daar zijn bijdrage aan te leveren. Breng enkel schoon en ongeverfd afvalhout, en snoeiafval naar de meierblissen. Zo kunnen we met elkaar genieten van deze mooie traditie.”

Vanwege ontwikkelingen in de stikstofproblematiek was het de vraag of de gemeentelijke meierblissen nog doorgang konden vinden. Als gevolg daarvan heeft de gemeente onderzoek laten doen naar stikstofneerslag van deze meierblissen. Daaruit is gebleken dat er geen significant negatieve effecten te verwachten zijn.

Vanuit de verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid is de oproep aan particulieren om een melding te doen als zij een vuur willen ontsteken op eigen terrein. Dat kan vanaf dinsdag 4 april.

Voor meer informatie over stikstofdepositie en een eventuele vergunningsplicht kan men terecht bij de Provincie Noord-Holland.

Vanaf ongeveer 2 weken daarvoor mogen de gemeenschappelijke en particuliere vreugdevuren worden opgebouwd. Dan mag schoon en ongeverfd afvalhout en snoeiafval naar de meierblissen gebracht worden. Meer informatie over de meierblis is te vinden op www.texel.nl/meierblis.

Geschreven door: Remco Koelewijn

Opmerkingen plaatsen (0)

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (*)


0%