Nieuws

Elektriciteitsnet zuidwest Texel bereikt maximale capaciteit

today29 november 2022 43

Achtergrond

In navolging van diverse andere locaties in Nederland heeft het elektriciteitsnet op het zuidwestelijke deel van Texel zijn maximale capaciteit bereikt. Hierdoor kan netbeheerder Liander nieuwe grootverbruikers van elektriciteit en grootverbuikers die meer elektriciteit willen afnemen nu niet in hun behoefte voorzien. Dit geldt ook voor nieuwe grote producenten van wind- of zonnestroom en producenten die meer willen opwekken dan hun contract nu toelaat. 

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. De capaciteit van het net kan echter niet zo snel worden uitgebreid als de snelheid waarmee ontwikkelingen nu plaatsvinden. Daardoor raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plaatsen vol. Dit is het gevolg van de snelgroeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening en elektriciteitsproductie. Door de grote vraag naar elektriciteit en ruimte op het net om groene stroom terug te leveren is nu de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet op het zuidwestelijke deel van het eiland, rondom Den Hoorn, bereikt.

In oranje het gebied waar de elektriciteitskabel die zijn maximale capaciteit heeft bereikt loopt.
Vraag groeit sneller dan uitbreiding elektriciteitsnet
Liander ziet in zuidwest Texel dat de vraag van ondernemers en instellingen naar elektriciteit en de wens om grote hoeveelheden groene stroom terug te leveren aan het net snel groeit. De ontwikkeling gaat sneller dan dat de netbeheerder de verzwaringen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet kan realiseren. Het bereiken van de maximale capaciteit van de kabel in het gebied betekent dat Liander bedrijven die zich hier willen vestigen of bestaande bedrijven die extra elektrisch vermogen willen op een wachtlijst plaatst. De netbeheerder kan deze ondernemers pas helpen als het elektriciteitsnet is uitgebreid.

Forse uitbreiding en aanpassing van het elektriciteitsnet
Liander werkt op Texel hard aan een structurele oplossing om in de grote vraag naar elektriciteit en de mogelijkheid grote hoeveelheden groene stroom terug te leveren aan het net te kunnen voorzien. Hiervoor is uitbreiding en verzwaring van elektriciteitskabels nodig. Dit is naar verwachting eind 2026 gereed. Daarnaast werkt Liander aan plannen voor de bouw van een nieuw elektriciteitsstation op Texel om de vraag van ondernemers in het noordelijk deel van Texel te kunnen faciliteren. Hier is de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet al eerder bereikt.

Huidige capaciteit blijft gegarandeerd
Ondernemers kunnen blijven rekenen op de capaciteit die ze op dit moment hebben. Liander betreurt de ontstane situatie voor de ondernemers en instellingen die het wel raakt en werkt met man en macht om deze op te lossen. De ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor consumenten die stroom verbruiken of terugleveren met hun zonnepanelen. De ontwikkelingen hebben vooralsnog ook geen gevolgen voor de geplande woningbouw.

Liander investeert fors in Noord-Holland
Liander voorziet dat tot 2031 meer dan de helft van de elektriciteitsstations in Noord-Holland overbelast raken als de netbeheerder niets doet. Om knelpunten te verhelpen en voorkomen bouwt Liander in de provincie diverse nieuwe elektriciteitsverdeelstations en realiseert de netbeheerder extra capaciteit op bestaande stations. Daarnaast legt de netbeheerder ruim de komende jaren 2.100 km extra elektriciteitskabel in Noord-Holland en plaatst het 945 nieuwe transformatorhuisjes. Het totale investeringspakket in Noord-Holland voor de komende drie jaar bedraagt ruim €1,3 miljard. Na 2024 staan er nog meer uitbreidingen en nieuwe stations gepland. Liander werkt op diverse plaatsen al aan de voorbereidingen. Lees hier meer over de investeringen van Liander in Noord-Holland.

Liander publiceert op zijn website kaarten van de gebieden waar schaarste op het elektriciteitsnet is die impact heeft op grootverbruikers van elektriciteit.

Geschreven door: Rob van Leeuwen

Opmerkingen plaatsen (0)

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (*)


0%