Nieuws

Aanleg fietspaden Emmalaan van start

today05 februari 2023 7

Achtergrond

DEN BURG – De aanleg van de fietspaden langs de Emmalaan start op maandag 13 februari. Het gaat om het gedeelte tussen de Elemert en de afslag naar het parkeerterrein van het gemeentehuis. Deze werkzaamheden voert De Texelse Aannemingscombinatie uit. Het werk veroorzaakt enige hinder. Naar verwachting is het werk op 17 mei afgerond.

Met deze vernieuwing wordt uitvoering gegeven aan de opdracht van de gemeenteraad om twee vrij liggende fietspaden langs een deel van de Emmalaan te realiseren. Het ontwerp van de nieuwe situatie ziet u op het bijgevoegde beeld.

Nieuwe fietspaden

Er komt een enkele rijbaan voor gemotoriseerd verkeer in twee richtingen met aan beide zijden een vrij liggend fietspad. Het bestaande trottoir aan de zuidzijde (aan de kant van OSG De Hogeberg) blijft ongewijzigd liggen. De huidige situatie wordt daarmee dus helemaal aangepast.

Behoud bomen en groen

In de nieuwe situatie blijft de berm aan de noordkant behouden. De berm in het middengedeelte wordt verwijderd. De bomen die nu in het midden van de Emmalaan staan worden herplant aan de noordkant van de weg.

Hinder en afsluiting

De werkzaamheden veroorzaken enige hinder. Met borden worden omleidingsroutes aangegeven. De doorsteekroute voor fietsers en voetgangers, naast de tennisvelden en richting de TXL sporthal, blijft altijd bereikbaar. Automobilisten die naar de OSG, de Skool of Deuce willen, kunnen parkeren op het grote parkeerterrein bij de TXL sporthal.

Geschreven door: Rob van Leeuwen


Vorig bericht

Overig

75.000 euro voor warme kamers in Noord-Holland

REGIO - De provincie Noord-Holland heeft 75.000 euro beschikbaar gesteld om 100 warme kamers in Noord-Holland te ondersteunen. Het project ‘Warme Kamers’ is een initiatief van het Leger des Heils voor mensen die door de hoge gas- en energieprijzen thuis in de kou zitten. Het Leger des Heils opende in Noord-Holland 17 buurthuiskamers, waarna nog eens 83 kamers werden geopend door andere organisaties als kerken en bibliotheken. Mede dankzij de […]

today05 februari 2023 22

Opmerkingen plaatsen (0)

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (*)


0%